عسل های طبیعی

قیمت

‫فیلتر قیمت - اسلایدر
۱۲,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساکارز

ساکارز

پرولین

پرولین

خواص درمانی

عسل گون ارگانیک نیم کیلویی در نور طبیعی
عسل گون گز درجه ۱
۱۵۰,۰۰۰ تومان - ۳۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل چهل گیاه نیم کیلویی با نور طبیعی
عسل کنار درجه ۱
۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل چهل گیاه نیم کیلویی با نور طبیعی
عسل چهل گیاه درجه ۱
۱۸۰,۰۰۰ تومان - ۳۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۴.۸۵ از ۵
عسل آویشن درجه ۱
۱۸۰,۰۰۰ تومان - ۳۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۴.۵۰ از ۵