عسل های طبیعی و ارگانیک

عسل کنار نیم کیلویی در نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل کنار ارگانیک درجه ۱

۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل چهل گیاه با موم خود بافت
در پیش سفارش

عسل چهل گیاه با موم خود بافت

۵۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۰ از ۵
شان عسل گون ارگانیک
در پیش سفارش

شان عسل گون ارگانیک درجه ۱

۷۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۰ از ۵
عسل جاشیر نیم کیلویی در نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل جاشیر ارگانیک درجه ۱

۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل آویشن نیم کیلویی در نور طبیعی
تخفیف!
در پیش سفارش

عسل آویشن ارگانیک درجه ۱

۲۱۵,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۴.۷۵ از ۵
عسل جاشیر نیم کیلویی در نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل کوهستان ارگانیک درجه ۱

۲۵۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل جاشیر نیم کیلویی در نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل سمر ارگانیک درجه ۱

۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵

عسل های طبیعی

در پیش سفارش

عسل آویشن درجه ۱

۱۸۰,۰۰۰ تومان - ۳۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۴.۵۰ از ۵
عسل چهل گیاه نیم کیلویی با نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل چهل گیاه درجه ۱

۱۸۰,۰۰۰ تومان - ۳۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۴.۸۵ از ۵
عسل چهل گیاه نیم کیلویی با نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل کنار درجه ۱

۲۰۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل گون ارگانیک نیم کیلویی در نور طبیعی
در پیش سفارش

عسل گون گز درجه ۱

۱۵۰,۰۰۰ تومان - ۳۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵

محصولات ترکیبی

Products not found.

فرآورده های زنبور عسل

ژل رویال
در پیش سفارش
ژل رویال درجه ۱
۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۰ از ۵
گرده گل 250 گرمی بیزی بی
در پیش سفارش
گرده گل درجه ۱
۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵
عسل رویال بیزی بی
در پیش سفارش
عسل رویال
۴۲۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۰ از ۵
عسل بره موم بیزی بی
در پیش سفارش
عسل بره موم
۲۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۰ از ۵

سایر محصولات

ارده ارگانیک 350 گرمی
در پیش سفارش

ارده ارگانیک درجه ۱ بیزی بی

۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
امتیاز ۴.۶۷ از ۵
در پیش سفارش

قاشق عسل چوبی درجه ۱

۱۲,۰۰۰ تومان
امتیاز ۵.۰۰ از ۵